Kosár0
Összesen:0 Ft
A Ön kosara üres!

JOGI NYILATKOZAT

 

A weboldal használata előtt kérem, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi dokumentum, szöveg, cikk, felvétel és egyéb anyag Felhasználó általi használatát.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.

 

1.     A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

 

Cégnév:                                              HHB Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:                                            9012 Győr, Tűzkő-kert utca 13.

Adószám:                                           22664864-2-08

Cégjegyzékszám:                               08-09-019842

Nyilvántartást vezető szerv:             Győri Törvényszék Cégbírósága

Képviselő:                                          Hajnerné dr. Horváth Barbara ügyvezető igazgató

Telefonszám:                                     0630/200-63-47

E-mail cím:                                         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

 

2.     Általános bevezetés:

 

Jelen weboldal kizárólag Magyarországon élő személyek részére készült, így a szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A weboldal megnyitásával az oldal Felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal kérem, ne használja a weboldalt.

 

3.     Szellemi tulajdonjogok:

 

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, termék, illusztráció, ötlet, módszer, tematika, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői jogait, a weboldal tulajdonosának tulajdonát képezi.

 

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, kizárólag a forrás megjelölésével terjeszthetők.

 

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

 

A weboldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

 

Szigorúan tilos az oldal látogatójának a weboldal tulajdonosának jóváhagyása nélkül:

-        kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő szövegeket, egyéb tartalmakat;

-        módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalába).

 

4.     Tartalom:

 

A jelen weboldal tartalmát a weboldal tulajdonosa a lehető leggondosabban állította össze. A weboldal azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A tulajdonos nem garantálja a weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működését.

 

A weboldal tulajdonosa igyekszik biztosítani, hogy a weboldal folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

 

A weboldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a weboldal tulajdonos ellenőrzési körén kívül eső okokból.

 

5.     Látogatói adatok és magatartás:

 

A weboldal tulajdonos Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével a Felhasználó által a weboldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősül, annak tulajdonjogáról a Felhasználó lemond. A weboldal tulajdonosát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A weboldal tulajdonosa ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon használhatja, másolhatja, teheti közzé, terjesztheti.

 

Tilos a weboldalon közzétenni, illetve a weboldalra küldeni a következő anyagokat:

 

-        fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok;

-        olyan anyagok, amelyre vonatkozóan az oldal látogatója nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással;

-        olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg, vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgári jogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők, vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik;

-        technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

 

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

A weboldal tulajdonosa teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal és az ezen pontban írt rendelkezéseket megszegő Felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

 

6.     Felelősség:

 

A weboldal bármely célú látogatását, használatát az oldal Felhasználója saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

 

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

 

A törvény által megengedett mértékig a weboldal tulajdonosa ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Felhasználók általi használata, és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

-        a weboldal Felhasználójának bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ ösztönözte;

-        a weboldal használatának lehetetlensége;

-        a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

7.     Adatvédelem:

 

A jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben a weboldal tulajdonosának Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik.

 

8.     Kapcsolatfelvétel:

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a weboldallal kapcsolatban, forduljon a weboldal tulajdonosához a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 

9.     Jogkövetkezmények:

 

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a weboldal tulajdonosa haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás, vagy a termékek másolása esetén a weboldal tulajdonosát kötbér illeti meg. A kötbér összege alkalmanként 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, mely összegről a weboldal tulajdonosa jogosult számlát kiállítani a jogosulatlan Felhasználó részére. Felhasználó ennek tudatában böngészi a weboldalt.

 

10.  Egyéb rendelkezések:

 

A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Jogi Nyilatkozatra és a weboldal Felhasználók általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.